Infak, Zakat, Haji, Dan Wakaf

21.33 / Diposting oleh Nur Fitri Handayani /

 Beberapa hukum islam

salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mau menafkahkan  hartanya di jalan allah .
Banyak cara untuk menafkahkan harta di jalan allah , antara lain adalah yang akan saya jelaskan yang termasuk ke dalam beberapa hukum islam :
zakat , infak , wakaf , haji , umrah .

A. Infak

adalah memberikan sesuatu atau sumbangan , harta ataupun yang lainnya untuk jalan kebaikan .
Contoh : saya lewat di depan masjid yang sedang dibangun , lalu dalam
pembangunan masjid tersebut menyediakan wadah untuk tempat menyumbang lalu saya memberikan sisa uang jajan saya untuk pembangunan masjid tersebut .
Infak termasuk memberi . Dalam islam , pemberian ada beberapa macam : sedekah , hadiah , hibah , zakat , dan wakaf .

B. Zakat

adalah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib , sesuai perintah allah swt. Kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai pula dengan ketentuan islam .
Allah swt. Berfirman :
yang artinya :
macam-macam zakat yaitu :

  1. zakat fitrah

adalah sedekah wajib yang dibayarkan batas dari awal ramadhan hingga akhir ramadhan (sampai khotib berdiri)

  1. zakat mal

adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan , yaitu :
emas dan perak , hewan ternak , harta perdagangan , hasil tanaman dan buah-buahan , dll .

Yang berhak menerima zakat :

c. Haji dan umrah

haji adalah sengaja mengunjungi ka'bah di mekah untuk melakukan ibadah kepada allah swt. Pada waktu tertentu dengan cara tertentu pula .
Allah berfirman :
yang artinya

umrah adalah ibadah yang menjadi satu kesatuan dengan ibadah haji .

D. Wakaf

adalah menghentikan pemindahan hak milik dari suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola .

Label:Desentralisasi Pendidikan Agama Islam , , , , ,

0 komentar:

Posting Komentar